Đường dẫn Tải Game, Cài Đặt và Fix lỗi cài đặt cơ bản

25/04/22

Để cài đặt trò chơi vào Máy Tính hoặc Laptop quý nhân sĩ cần cài đặt một trong 2 bản sau đây (Khuyến khích sử dụng bản FULL).

- Trong quá trình cài đặt nếu nhân sĩ không biết cài đặt - không tải game được - không fix lỗi cơ bản được hãy liên hệ cho đội ngũ hỗ trợ, Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Liên lạc bằng Messenger : m.me/volam1.com.vn

Liên lạc bằng Nhóm Discord : https://discord.com/invite/vkyxtHyzCh

CÀI ĐẶT ĐẦY ĐỦ CÀI ĐẶT RÚT GỌN

- Áp dụng cho tất cả đối tượng cài đặt, khuyến khích download bản này để tránh bị lỗi.

- Sau khi tải xong thì tiến hành Giải Nén file vừa tải được. Sau đó chạy AutoUpdate.exe bằng quyền Administrator để tiến hành vào game.

- Cần đăng nhập tài khoản Email để Download Max tốc độ ở Link Google Drive

- Giành cho đối tượng đã có sẵn bản cài đặt của volam.zing.vn thì tải bản này cho nhẹ.

- Sau khi tải xong thì tiến hành Giải Nén File vừa tải được và chép đè lên bản VLTK 1 Có sẵn. Sau đó chạy AutoUpdate.exe bằng quyền Administrator để tiến hành vào game.

LINK TẢI CHÍNH

LINK DỰ PHÒNG

LINK TẢI CHÍNH

LINK DỰ PHÒNG

HƯỚNG DẪN FIX LỖI CÀI ĐẶT CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT

❌Lỗi AutoUpdate không hoạt động, không tự cập nhật Client.

✔️Trả lời : Máy tính bị thiếu .NET Framework, hãy tải và cài đặt thêm vào máy - https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework

❌Lỗi DirectDraw : CreateDirectDraw() Failed hoặc xin cai dat man hinh o che do 16bit mau.

✔️Trả lời : Game chạy tốt trên hệ màu 16bit, hãy xem hướng dẫn chỉnh về 16bit ở đây - https://volam1.com.vn/huong-dan-chinh-16bit

❌Lỗi Mở Game Khó Lên hoặc Hay Bị Cash Cửa Sổ Game.

✔️Trả lời : Hãy tiến hành AddDEP cho cửa sổ game để khắc phục một phần sự cố  - https://volam1.com.vn/huong-dan-fix-khong-vao-duoc-game

❌Lỗi đăng nhập không hiển thị danh sách Máy Chủ.

✔️Trả lời : Vào Client của game, xóa thư mục Data1024 và Data800, sau đó tiến hành vào game lại bình thường sẽ thấy danh sách Máy Chủ.


Nếu đã thực hiện tất cả các bước vẫn không vào được Game, hãy liên hệ cho đội ngũ hỗ trợ để được giúp đỡ !