Hoạt động bản đồ Đấu Trường Sinh Tử

11/05/22

Thưa quý nhân sĩ thân mến! Để tăng thêm phần kịch tính trong các hoạt động diễn ra trong trò chơi. BQT ra mắt bản đồ Đấu Trường Sinh Tử với những thông tin như sau :

 Đi đến bản đồ : Sử dụng Thần Hành Phù --> Bản đồ hoạt động --> Đấu trường sinh tử.

 Cấp 89 trở lên mới có thể vào Đấu Trường Sinh Tử.

 Có thể mua Thuốc Không Khóa từ NPC Hiệu Thuốc.

 Có thể mua Thuốc Khóa từ NPC Hiệu Thuốc - Giảm 75% so với thuốc không khóa.

 Có thể lưu rương tại Hậu Doanh.

 Không thể đổi PK tại bản đồ.

 Không tăng PK , không rơi điểm kinh nghiệm trong bản đồ này.