Hoạt động hái Quả Huy Hoàng

14/05/22

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

cayhuyhoangxanhcayhuyhoangcayhuyhoangxanhcayhuyhoang

Phần thưởng

Hạt huy hoàng

Đẳng cấp người chơi

Công dụng

hathuyhoang

Hạt cao cấp

Cấp 120 trở lên

3.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt trung cấp

Cấp 90 - 119

2.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt sơ cấp

Cấp 89 trở xuống

500.000 điểm kinh nghiệm

Quy tắc tham gia hoạt động

 • Khung giờ xuất hiện buổi Trưa:  12h, 12h10, 12h20

 • Khung giờ xuất hiện buổi Tối:  20h, 20h10, 20h20

 • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện, sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái.

 • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.

 • Quả Sơ cấp không thể giao dịch và lập shop.

 • Quả Trung cấp và Cao cấp có thể giao dịch, lập shop.

 • Nhân vật level 90 trở lên không thể hái và sử dụng quả Sơ cấp.

 • Nhân vật dưới 90 và 120 trở lên không thể hái và sử dụng quả Trung cấp.

 • Nhân vật dưới 120 không thể hái và sử dụng quả Cao cấp.

 • Thông tin bản đồ Đấu Trường Sinh Tửhttps://home.volam1.com.vn/hoat-dong-ban-do-dau-truong-sinh-tu.html

 Quả Huy Hoàng - Sơ Cấp - Mở tính năng từ ngày 28/5/2022.

12h, 12h10, 12h20, Tại các bản đồ luyện công.
20h, 20h10, 20h20, Tại các bản đồ luyện công.
 Vị trí xuất hiện :  Điểm Thương Sơn (189/154), Thục Cương Sơn (234/175).

Quả Huy Hoàng - Trung Cấp - Mở tính năng từ ngày 2/6/2022.

20h, 20h10, 20h20, Tại bản đồ Đấu Trường Sinh Tử.
 Vị trí xuất hiện :  Trung tâm bản đồ Đấu Trường Sinh Tử.

Quả Huy Hoàng - Trung Cao - Mở tính năng từ ngày 5/7/2022.

20h, 20h10, 20h20, Tại bản đồ Đấu Trường Sinh Tử.
 Vị trí xuất hiện :  Trung tâm bản đồ Đấu Trường Sinh Tử.

Hạt Hoàng Kim - Mở tính năng từ ngày 2/8/2022.

22h, 22h10, 22h20, Tại bản đồ Đấu Trường Sinh Tử.
 Vị trí xuất hiện :  Trung tâm bản đồ Đấu Trường Sinh Tử.

Hạt Hoàng Kim

Quả Hoàng Kim

Công dụng quả Hoàng Kim

cayhuyhoang

hathuyhoang

30.000.000 điểm kinh nghiệm

 • Từ Hạt Hoàng Kim sẽ cho Quả Hoàng Kim. Cách hái Quả Hoàng Kim tương tự với Quả Huy Hoàng.

 • Sau khi quả Hoàng Kim xuất hiện, đồng đạo phải đợi sau 60 giây mới có thể hái quả.

 • Nhân vật từ 120 trở lên mới có thể Hái và sử dụng Quả Hoàng Kim.

 • Quả Hoàng Kim có thể giao dịch, lập shop.