Sự kiện đua TOP máy chủ Giang Tân Thôn

04/05/22

Nhằm khích lệ tinh thần và một phần quà nho nhỏ gửi đến các nhân sĩ tham gia đua TOP tại máy chủ Giang Tân Thôn. BĐH xin công bố nội dung sự kiện và một số quy định như sau:

Để đảm bảo công bằng, không xảy ra việc cố truy tìm TOP để KS bãi, mỗi lần máy chủ Bảo Trì sẽ cập nhật bảng xếp hạng 1 lần.

Trong quá trình Đua Top, kỹ năng Vô Hình Độc của Ngũ Độc sẽ được tắt đi, đến khi kết thúc đua TOP.

Kỳ Trân Các không bán các loại thuốc X2 kinh nghiệm.

Sau khi kết thúc sự kiện đua TOP các hoạt động sẽ được cập nhật theo lộ trình, Kỳ Trân Các mở bán. 

Các nhân vật đạt được phần thưởng đua TOP liên hệ trực tiếp với BĐH để nhận thưởng.

Thời gian diễn ra : Từ 19h00 ngày 28/5/2022 đến 18h00 ngày 2/6/2022.

Sự kiện đua TOP thế giới

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

3.000 Xu + vòng sáng - danh hiệu Thiên Hạ Vô Song

TOP 2

2.000 Xu + vòng sáng - danh hiệu Thân Thủ Bất Phàm

TOP 3

1.000 Xu + vòng sáng - danh hiệu Vang Danh Tứ Phương

TOP 4 - 10

500 Xu